Strona główna Gdzie szukać wsparcia finansowego na założenie firmy? 

Gdzie szukać wsparcia finansowego na założenie firmy?

„Finansowanie działalności gospodarczej” to temat bezpłatnego poradnika wydanego przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Celem publikacji jest dostarczenie przyszłym i obecnym przedsiębiorcom informacji na temat dostępnych źródeł finansowania własnej firmy.

Poradnik jest dostępny bezpłatnie w biurze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu. Stowarzyszenie udziela także  darmowych porad na temat źródeł finansowania działalności z Funduszy Unii Europejskiej oraz Funduszy Pożyczkowych.Rozpoczęcie działalności, a także funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. Finanse, a raczej ograniczony dostęp do nich jest podstawowym problemem dla osób rozpoczynających działalność oraz mikro i małych firm. Problemem jest także niedostateczna wiedza na temat możliwości pozyskania kapitału. Wydany przez Stowarzyszenie poradnik wskazuje alternatywne do kredytu bankowego sposoby finansowania firmy, zarówno na etapie jej zakładania jak i rozwoju. Broszura jest skierowana głównie do osób fizycznych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców. Dzięki publikacji, osoby zainteresowane prowadzeniem i rozwojem firmy zostaną zapoznane ze sposobami jej finansowania, do których można zaliczyć m.in.: wsparcie bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy, dotacje unijne oraz preferencyjne pożyczki. Jednak nie wszystkie te formy dofinansowania są dostępne dla każdego – kwestię tę wyjaśnia wydany poradnik.

               Publikacja została współfinansowana ze środków Gminy Gostyń w ramach zadania 
                                                                         Centrum Wspierania Biznesu.