Pasek nawigacyjny

Strona główna Konferencja "Wpływ migracji na gostyński rynek pracy"

Konferencja "Wpływ migracji na gostyński rynek pracy"

 

Brak rąk do pracy i niekorzystne prognozy demograficzne stanowią wyzwanie dla współczesnej gospodarki. Rozwój firm bez kompetentnych pracowników nie będzie możliwy, dlatego też jedną z alternatyw są obecnie imigranci. Migracje są nowym zjawiskiem na gostyńskim rynku pracy, widocznym przede wszystkim w lokalnych przedsiębiorstwach.  

Biorąc pod uwagę znaczenie zjawiska migracji w powiecie gostyńskim zdecydowaliśmy się na organizację konferencji ph. „Wpływ migracji na gostyński rynek pracy”, która odbędzie się 26 września 2017 r. o godz. 10.45 w Sali Konferencyjnej na Świętej Górze, Głogówko 1, 63-800 Gostyń.

Tematyka i poruszane podczas konferencji kwestie skierowane są przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców, którzy w perspektywie najbliższych pięciu, dziesięciu lat będą musieli zmierzyć się z problemem braku rąk do pracy i utratą wykwalifikowanej kadry.

Eksperci w swych wystąpieniach będą poruszali następujące kwestie:

- napływ cudzoziemców na gostyński rynek pracy

- zjawisko migracji zarobkowych – wnioski i prognozy

- legalizacja pobytu cudzoziemców

- wsparcie dla cudzoziemców

Ponadto odbędzie się  dyskusja z udziałem ekspertów.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli Centrum Badań Migracyjnych w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Biura Migrant Info Point.


Partnerem przy organizacji konferencji jest Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Pawlicki.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 19.09.2017r. pod nr tel. 65 572 07 54