Pasek nawigacyjny

Strona główna
Aktualności

Szansa na dotacje do 500 tyś zł

Mikro, małe i średnie firmy mają szansę na dotacje do 500 tyś zł!

Nabór wniosków :  od 1 lipca do 2 sierpnia 2010 roku.
Podmioty uprawnione: O dofinansowanie mogą wnioskować przedsiębiorstwa posiadające status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i prowadzące działalność i/lub mające siedzibę na terytorium woj. wielkopolskiego.
Cel dofinansowania: Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne (z wyłączeniem nabycia lub wybudowania nieruchomości), których finansowa realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2008 roku natomiast zakończenie rzeczowe i finansowe nastąpiło najpóźniej w dniu 30 czerwca 2010 r.
Poziom dofinansowania: maksymalnie 70% wydatków kwalifikowanych, przy czym minimalne dofinansowanie wynosi 200 tys. zł, a maksymalne 500 tys. zł.
Dokumentacja konkursowa: Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć m.in. kopie faktur potwierdzające wydatki wymienione we wniosku, kopie przelewów oraz OT.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do Biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (ul. 1 Maja 1, 63-800 Gostyń) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.  Tel. 65 572 07 54


 

Punkt Obsługi Pożyczkowej

Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów Stowarzyszenia cieszy się Punkt Obsługi Pożyczkowej (POP), który udziela pożyczki:


* Przedsiębiorcom
* Osobom bezrobotnym rozpoczynającym działalność gospodarczą
* Rolnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą zarejestrowaną w systemie Regon.

Pożyczki mogą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycje tj. stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych, remonty i modernizacje majątku trwałego, oraz działalność bieżącą tj. zakup materiałów, towarów i usług.


Więcej…
 

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nawet do 40 000 zł

ATC GRUPA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Mały biznes", realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu "Mały biznes" możecie otrzymać Państwo: Wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz doradztwo (indywidualne i grupowe).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Osoby te pracowały w przedsiębiorstwach, z następujących branż: Produkcja maszyn, Produkcja odzieży, Transport drogowy, Branża motoryzacyjna, Branża stalowa, Meblarstwo, Produkcja sprzętu AGD.


Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL