Pasek nawigacyjny

Strona główna
Aktualności

Cykl spotkań informacyjnych

W związku z przyjęciem „Programu działania SWPPG na rok 2010” informujemy Państwa, że Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w pierwszym kwartale 2010 roku zaplanowało organizację 5 spotkań informacyjnych z przedstawicielami:
- Urzędu Skarbowego w Gostyniu,
- Państwowej Inspekcji Pracy,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Powiatowego Urzędu Pracy,
- Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (SANEPID).Więcej…
 

Czas podsumowań

Koniec grudnia to zwyczajowo czas podsumowań. Rok 2009 był rokiem wyjątkowo dobrym dla naszego stowarzyszenia.  Z naszych usług skorzystało niespełna 1300 osób, zorganizowaliśmy 11 szkoleń oraz 18 spotkań informacyjnych. Tematyka spotkań była bardzo rozległa: od „Metod i technik poszukiwania pracy”, poprzez „Tworzenie biznesplanu” i „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”, aż po „Pozyskiwanie środków z funduszy UE”.

Największym sukcesem było dla nas otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizacje projektu Liderzy na starcie”, który zakładał zwiększenie inicjatyw podejmowanych na rzecz aktywizacji i integracji społeczności zamieszkującej tereny wiejskie oraz miejsko-wiejskie.


Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL