Pasek nawigacyjny

Strona główna POKL - MÓJ WŁASNY BIZNES Grupa 2 - lista uczestników

Lista uczestników II Grupy szkoleniowej

W wyniku procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Mój własny biznes", która miała miejsce w dniach 22.01.2013 r.– 04.02.2013 r., wpłynęło łącznie 30 formularzy rekrutacyjnych. Na etapie weryfikacji formularza rekrutacyjnego odrzucono 7 kandydatur. O zakwalifikowaniu się danej osoby do projektu decydowała łączna suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej formularza, rozmowy z psychologiem i testu przedsiębiorczości. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wyniosła 105 punktów w przypadku kobiet i 100 punktów w przypadku mężczyzn. W wyniku oceny wszystkich trzech etapów rekrutacji do projektu zakwalifikowało się 15 osób.

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój własny biznes" - pobierz

Natomiast 8 osób znalazło się na liście rezerwowej do II grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój własny biznes" - pobierz

Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o wyniku oceny wniosków drogą mailową.

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie gratulujemy ciekawych pomysłów, a osobom które znalazły się na liście rezerwowej życzymy powodzenia w kolejnych naborach. Najbliższy rusza już 11 marca 2013r. i zakończy się  22 marca 2013r.

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego