Pasek nawigacyjny

Strona główna POKL - MÓJ WŁASNY BIZNES Grupa 3 - lista uczestników

Lista uczestników III Grupy szkoleniowej

W wyniku procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Mój własny biznes", która miała miejsce w dniach 11.03.2013 r.– 22.03.2013 r., wpłynęły łącznie 23 formularze rekrutacyjne. Na etapie weryfikacji formularzy rekrutacyjnych odrzucono 3 kandydatury. O zakwalifikowaniu się danej osoby do projektu decydowała łączna suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej formularza, rozmowy z psychologiem i testu przedsiębiorczości. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wyniosła 105 punktów w przypadku kobiet i 100 punktów w przypadku mężczyzn. W wyniku oceny wszystkich trzech etapów rekrutacji do projektu zakwalifikowało się 15 osób.

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do III grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój własny biznes" - pobierz

Natomiast 4 osoby znalazły się na liście rezerwowej do III grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój własny biznes" - pobierz

Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o wyniku oceny wniosków drogą mailową.

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie gratulujemy ciekawych pomysłów, a osobom które znalazły się na liście rezerwowej życzymy powodzenia w kolejnych naborach.

W związku z rezygnacją 3 uczestników z udziału w projekcie "Mój własny biznes", do III grupy szkoleniowej powołano 3 nowe osoby z listy rezerwowej.

Dokonuje się zatem aktualizacji ostatecznej listy rankingowej osób zakwalifikowanych do III grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój własny biznes" – pobierz

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego