Pasek nawigacyjny

Strona główna POKL - MÓJ WŁASNY BIZNES Grupa 4 - wyniki

Grupa IV - wyniki

Ostateczna lista osób rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej – IV grupa szkoleniowa

W związku z upływem terminu przyjmowania odwołań od oceny merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie przez uczestników projektu „Mój własny biznes” w ramach IV grupy szkoleniowej przedstawiamy Państwu ostateczną listę osób rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz listę