Pasek nawigacyjny

Strona główna POKL - MÓJ WŁASNY BIZNES Grupa 4 - lista uczestników

Lista uczestników IV Grupy szkoleniowej

W wyniku procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Mój własny biznes", która miała miejsce w dniach 20.05.2013 r.– 03.06.2013 r., wpłynęło łącznie 28 formularzy rekrutacyjnych. Na etapie weryfikacji formalnej odrzucono 1 kandydaturę. O zakwalifikowaniu się danej osoby do projektu decydowała łączna suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej formularza, rozmowy z psychologiem i testu przedsiębiorczości. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wyniosła 105 punktów w przypadku kobiet i 100 punktów w przypadku mężczyzn. W wyniku oceny wszystkich trzech etapów rekrutacji do projektu zakwalifikowało się 15 osób.

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do IV grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój własny biznes" - pobierz

Natomiast 12 osób znalazło się na liście rezerwowej do IV grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój własny biznes" - pobierz

Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o wyniku oceny wniosków drogą mailową.