Pasek nawigacyjny

Strona główna POKL - MÓJ WŁASNY BIZNES Grupa 1 - lista uczestników

Lista uczestników I Grupy szkoleniowej

W wyniku procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Mój własny biznes”, która miała miejsce w dniach 19-30.11.2012 r, wpłynęło łącznie 36 formularzy rekrutacyjnych. O zakwalifikowaniu się danej osoby do projektu decydowała łączna suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej formularza, rozmowy z psychologiem i testu przedsiębiorczości. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wyniosła 105 punktów w przypadku kobiet i 100 punktów w przypadku mężczyzn.
 
W efekcie oceny do projektu zakwalifikowało się 15 osób Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do 1 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój własny biznes” – pobierz

natomiast 21 znalazło się na liście rezerwowej Lista osób rezerwowych do 1 grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój własny biznes” – pobierz

Informujemy, iż w związku z rezygnacją jednego z uczestników następuje aktualizacja listy uczestników projektu „Mój własny biznes” I grupa szkoleniowa - Aktualna lista uczestników – pobierz

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie gratulujemy ciekawych pomysłów, a osobom które znalazły się na liście rezerwowej życzymy powodzenia w kolejnych naborach. Najbliższy rusza już 22 stycznia i potrwa do 4 lutego br.
 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego