Pasek nawigacyjny

Strona główna POKL - MÓJ WŁASNY BIZNES Szkolenia i doradztwo

Szkolenia i doradztwo

W ramach projektu przewidziano szkolenia z administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ilości 34 godzin, z zakresu marketingu w ilości 6 godzin, zajęcia z doradcą zawodowym, które obejmują zajęcia grupowe w ilości 11 godzin i indywidualne w ilości 5 godzin oraz zajęcia aktywizacyjne w ilości 6 godzin.

Szczegółowy program poszczególnych części szkoleniowych:

Poradnictwo zawodowe
Etap 1 Opracowanie IPD – (zajęcia indywidualne – 4h, grupowe – 3h)
Etap 2 Kontynuacja związana z weryfikacją celu. Spotkania: poszukiwanie pracy (zajęcia grupowe -  5h), bilans uczestnictwa (zajęcia indywidualne - 1 h), formy wsparcia w razie niepowodzenia (zajęcia grupowe - 3h)

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
Administracyjno - prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym procedura rejestracji działalności – 4 h
Formy opodatkowania działalności gospodarczej – 6 h
Biznes plan jako narzędzie planowania i zarządzania: przygotowanie biznes planu (analiza potencjału działalności, wizja przedsiębiorstwa, plan marketingowy: analiza rynku, produkt/usługa, konkurencja, sprzedaż, plan inwestycyjny, zestawienie finansowe) – 22 h
Przygotowanie wniosku o wsparcie inwestycyjne i pomostowe – 2 h
Marketing w małej firmie: aspekty psychologiczne, techniki sprzedaży, obsługa klienta – 6 h

Zajęcia aktywizacyjne
Uwierzyć w siebie, mowa werbalna i niewerbalna, obrona przed manipulacją, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, asertywność – 6h