Pasek nawigacyjny

Strona główna POKL - MÓJ WŁASNY BIZNES Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe przysługuje wyłącznie tym uczestnikom, którzy uzyskali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego przedsiębiorca otrzymuje:

a)   środki pieniężne w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres pierwszych 6 miesięcy, które może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży),

b)   usługi doradcze indywidualne (6-godzinne) – pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.