Pasek nawigacyjny

Strona główna O NAS Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z roku na rok poszerza ofertę swojej działalności. Dzięki temu stale wzrasta liczba Klientów korzystających z  naszych usług.

LICZBA KLIENTÓW STOWARZYSZENIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

 

 

Zmiany warunków społeczno-gospodarczych, w których funkcjonujemy, wpływają na zmiany oczekiwań naszych klientów. Znajduje to odzwierciedlenie w realizowanych przez nas przedsięwzięciach. Z sukcesem bowiem udaje nam się rozwijać działalność i poszerzać ofertę o nowe zadania.

RODZAJE USŁUG Z KTÓRYCH NAJCHĘTNIEJ KORZYSTALI MIESZKAŃCY POWIATU GOSTYŃSKIEGO W ROKU 2014


 

Mieszkańcy powiatu gostyńskiego coraz chętniej uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach, biorą również liczny udział w imprezach współorganizowanych przez Stowarzyszenie. 

TEMATY SZKOLEŃ, KTÓRE WZBUDZIŁY NAJWIĘKSZE ZAINTERESOWANIE KLIENTÓW W ROKU 2014

Poniżej prezentujemy sprawozdania roczne z działalności, zawierające zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych przez Stowarzyszenie w następujących latach:

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 - pobierz
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 - pobierz
-
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 - pobierz
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 - pobierz
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
- pobierz
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 - pobierz
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008 - pobierz
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007
 - pobierz

Podsumowując dotychczasowe przedsięwzięcia można stwierdzić, iż na przestrzeni kilku lat rozwinęliśmy specjalistyczne wsparcie w zakresie usług dla sektora MSP.

Nasz zespół poszerza swoje doświadczenie i kompetencje, by kompleksowo i jeszcze lepiej wspierać lokalny rozwój.

Dzięki stale poszerzającemu się zakresowi naszych działań, udaje nam się dotrzeć do kolejnych środowisk i nawiązywać współpracę z nowymi osobami.