Pasek nawigacyjny

Strona główna O NAS Statut

Statut

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” organizacji – pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania stowarzyszenia. Wraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach jest to podstawa działania – wyznacza granice, jest bazą, na której stowarzyszenie opiera swoją aktywność.

Postanowienia zawarte w statucie to klucz do sprawnego działania organizacji.
W statucie szuka się odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:
- Na rzecz kogo działa stowarzyszenie?
- Jakie konkretne działania może podejmować?
- Jakie cele zamierza realizować?

Statut to również źródło informacji dla innych, np. dla potencjalnych grantodawców, sponsorów. Z tego dokumentu dowiedzą się, czym zajmuje się organizacja, co może robić i jaka jest jej struktura wewnętrzna, m.in. czy prowadzi działalność gospodarczą i jakiego rodzaju, kto może podpisywać umowy w imieniu organizacji.

Zamieszczony poniżej statut Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego ma na celu zapoznanie Państwa z jego wewnętrzna organizacją,  celami istnienia oraz trybem działania.

- Statut Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego