Pasek nawigacyjny

Strona główna O NAS Władze i członkowie

Władze i członkowie

Władzami Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, posiadają w Walnym Zgromadzeniu Członków po trzech  przedstawicieli – w tym starostę (w przypadku powiatu) lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta (w przypadku gmin) oraz osobę wskazaną przez starostę, wójta, burmistrza czy prezydenta miasta oraz jedną osobę delegowaną przez jednostkę stanowiącą samorządu terytorialnego. 

2. Całokształtem Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego kieruje Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd tworzą następujące osoby:
Krzysztof Marzec – Prezes Zarządu
Maciej Kretkowski – Wiceprezes Zarządu (przedstawiciel Gminy Gostyń)
Sebastian Nowak – Skarbnik Zarządu (przedstawiciel Gminy Piaski)
Łukasz Burkiewicz – Członek Zarządu (przedstawiciel Powiatu Gostyńskiego)

3. Nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej SWPPG należy do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
W jej skład wchodzą:
Daniel Zborowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (przedstawiciel Gminy Poniec)
Włodzimierz Kulski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (przedstawiciel Gminy Pogorzela)
Marta Naskręt – Członek Komisji Rewizyjnej (przedstawiciel Gminy Pępowo)