Pasek nawigacyjny

Strona główna USŁUGI Doradztwo

Doradztwo

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego prowadzi działalność  doradczą w zakresie:
• przygotowania dokumentów aplikacyjnych do PUP-u, (wniosek o środki z FP na uruchomienie działalności
  gospodarczej,  staż, doposażenie stanowiska pracy)
• analizy rynku,
• przygotowania biznesplanu i innych dokumentów strategicznych,
• kojarzenia partnerów gospodarczych,
• specjalistyczne doradztwo w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i
  transferu technologii, eksportu i jakości,
• przygotowania dokumentów aplikacyjnych do programów pomocowych UE dla MSP.

Oprócz działalności doradczej Stowarzyszenie udziela informacji w zakresie:
• elementów biznesplanu,
• procedur zakładania działalności gospodarczej,
• form prowadzenia działalności gospodarczej,
• form opodatkowania działalności gospodarczej,
• źródeł finansowania działalności gospodarczej,
• zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie,
• źródeł finansowania innowacji,
• informacji teleadresowych,
• dostępnych programów pomocowych dla przedsiębiorstw MSP,

Dodatkowo Stowarzyszenie organizuje i współorganizuje:
• spotkania informacyjne w zakresie – podatków, prawa pracy, współpracy z jednostkami samorządowymi,
  innowacyjności, eksportu, rynku pracy oraz wiele innych,
• fora gospodarcze w gminach członkowskich,
• imprezy masowe, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Powiatu Gostyńskiego, m.in.: „Strefa
  militarna” , „Piernikowe święto”, „Wystawa rzemieślnicza” , „Targi edukacyjne” i inne.