Pasek nawigacyjny

Strona główna USŁUGI Szkolenia

Szkolenia

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zajmuje się:

• organizowaniem i prowadzeniem szkoleń otwartych za które nie są pobierane  żadne opłaty. Kierowane są one zarówno dla przedsiębiorców podnoszących przygotowanie merytoryczne do prowadzenia firmy w zakresie planowania, zarządzenia, marketingu, eksportu, jakości, prawa i innych, jak i osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej,
• przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń zamkniętych na zamówienie klientów ośrodka. Za tego typu szkolenia pobierane są dodatkowe opłaty,
• organizowaniem i prowadzeniem szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe np. kursy językowe, komputerowe,
• prowadzeniem konferencji, szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Urzędu Pracy.

W 2006 roku Stowarzyszenie uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki temu ma możliwość ubiegania się o zlecenia na szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowanych ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzone są przez zespół trenerski, gwarantujący wysoki poziom merytoryczny i metodologiczny zajęć. Trenerzy mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu skutecznych szkoleń i są przygotowani by spełniać wysokie wymagania uczestników oraz przekazywać wiedzę i umiejętności w sposób pasjonujący i przejrzysty. Dbamy o to, aby Klienci otrzymywali usługi na najwyższym poziomie - dlatego też trenerzy są specjalnie dobierani tak, aby ich wiedza oraz umiejętności spełniały Państwa oczekiwania.
Każdą firmę i każdego z naszych Klientów traktujemy indywidualnie, bo tylko takie podejście sprawia, że szkolenia, które realizujemy są naprawdę dobre.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej oferty szkoleniowej!!!

Tematyka niektórych z dotychczas organizowanych szkoleń:

• Jak znaleźć kooperanta przy udziale władz samorządowych
• Wypracowanie koncepcji partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcami a samorządami
• Przygotowanie biznesplanu
• Finansowanie działalności MSP z funduszy  UE 2007-2013
• Negocjacje handlowe
• Budowanie wizerunku firmy - jako bazowego narzędzia kontaktu z klientami
• HR- Rekrutacja i selekcja kadr

• ABC prowadzenia działalności gospodarczej
• Jakość obsługi klienta
• Budowanie wizerunku firmy - jako bazowego narzędzia kontaktu z klientami
• Biznesplan
• Wprowadzenie do działalności gospodarczej 
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP
• Biznesplan dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z funduszy strukturalnych UE 
• Stres oraz wypalenie zawodowe 
• Zakładanie i prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
• Księgowość małych podmiotów gospodarczych 
• Akademia Biznesu Internetowego Serwisu Allegro pl.
• Zarządzanie projektami
• Wejście na rynek pracy
• Tworzenie projektów
• Przepływy pieniężne