Brexit a import/export towarów z Wielkiej Brytanii
11 grudnia 2020

Brexit a import/export towarów z Wielkiej Brytanii

Źródła informacji na temat formalności celnych związanych z importem/eksportem towarów z Wielkiej Brytanii, w związku z opuszczeniem przez nią Unii Europejskiej

Brexit a cło – serwis informacyjny na Portalu Podatkowym

Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów zawiera informacje dla przedsiębiorców dotyczące formalności celnych przed i po zakończeniu okresu przejściowego z dniem 31.12.2020 r., w tym również informacje Komisji Europejskiej, informacje administracji celnych państw członkowskich Unii Europejskiej graniczących ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii a także informacja w zakresie etapowego wdrożenia kontroli granicznych przez Wielką Brytanię.

Link do strony: podatki.gov.pl/clo/brexit

Na portalu tym dostępne są m.in. szczegółowe informacje dotyczące:

-        zasad dokonywania zgłoszeń celnych w przypadku prowadzenia obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii, w tym informacja dotycząca obowiązku rejestracji w usłudze "e-Klient" i otrzymania  numeru EORI uprawniającego do dokonywania zgłoszeń celnych,

-        czynności, które musi podjąć przedsiębiorca eksportujący towary do Zjednoczonego Królestwa,

-        czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący towary ze Zjednoczonego Królestwa,

-        zasad dokonywania tranzytu towarów do i ze Zjednoczonego Królestwa, w szczególności informacja dotycząca obowiązku uzyskania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego w tranzycie unijnym/wpt lub zwolnienia z zabezpieczenia ze wskazaniem Wielkiej Brytanii (UK) jako strony Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytu,

-        sposobu naliczania należności celnych w przypadku przywozu towarów ze Zjednoczonego Królestwa, jak również informacje dotyczące zasad naliczania podatków w obrocie towarowym ze Zjednoczonym Królestwem,

-        obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę prowadzącego obrót towarowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii pozwolenia celnego, w przypadku gdy przepisy wymagają na zastosowanie konkretnej procedury zgody organu,

-        towarów przywożonych do Unii Europejskiej ze Zjednoczonego Królestwa lub wywożonych z Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa, które podlegać będą zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp.,

  • zasad ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów przywożonych ze Zjednoczonego Królestwa.

 

www.brexit.gov.pl

Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, na której opublikowano poradnik dla przedsiębiorców dotyczący zasad współpracy gospodarczej ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 roku, jak również prezentację ekspertów brytyjskich w zakresie wymogów obowiązujących od tego dnia po ich stronie.

Link do serwisu: www.brexit.gov.pl

Materiały Komisji Europejskiej

Poradnik „Jak przygotować się do brexitu - Przewodnik celny dla przedsiębiorców” – do pobrania ze strony Komisji Europejskiej pod tym linkiem

Broszura „Lista kontrolna dotycząca Brexitu dla przedsiębiorstw handlowych” – do pobrania ze strony Komisji Europejskiej pod tym linkiem

www.gov.uk

Informacje administracji rządowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w zakresie The Border Operating Model oraz etapowego wdrożenia kontroli przez władze celne Wielkiej Brytanii.

Link do serwisu: www.gov.uk/transition