Czwartki z Prawem w Stowarzyszeniu
9 luty 2023

Czwartki z Prawem w Stowarzyszeniu

„Czwartki z Prawem”

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu gostyńskiego do skorzystania z indywidualnego, bezpłatnego doradztwa prawnego.

Aby skorzystać z bezpłatnego doradztwa wystarczy dokonać zgłoszenia poprzez formualrz zgłoś swój udział - terminy i proponowane godziny doradztwa dostępne są w formularzu zgłoszeniowym*

W ramach programu można skorzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie:

  • prawa gospodarczego
  • prawa spółek
  • prawa pracy
  • sukcesji
  • umów handlowych
  • dochodzenia należności
  • prawa autorskiego i własności intelektualnej.

UWAGA! Doradztwo nie obejmuje przygotowywania projektów umów, pism procesowych oraz innych dokumentów. Doradztwo skierowane jest dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Powiatu Gostyńskiego.

*Każda osoba/firma uprawniona jest do jednorazowego doradztwa. Kolejne spotkania umawiane są bezpośrednio z kancelarią prawną i realizowane na zasadach komercyjnych.

 

Nasi doradcy:

Mecenas Przemysław Pawlicki – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa oraz absolwent Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą, który ukończył z tytułem Bachelor of German and Polish Law. W 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pod nr Pz-Ls-2992. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w prawie procesowym, rodzinnym i administracyjnym. Zna biegle język niemiecki.

Mecenas Leszek Rozwora – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa oraz absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalizacji szacowanie nieruchomości. W latach 2010 – 2014 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i w 2014 roku został wpisany na listę radców prawnych. Prowadzi własną kancelarie prawną od 2007 roku.