Darmowe Doradztwo Prawne dla Przedsiębiorców
17 września 2019

Darmowe Doradztwo Prawne dla Przedsiębiorców

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu gostyńskiego do skorzystania z pilotażowego projektu doradztwa prawnego dla przedsiębiorców.

W ramach programu będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie:

  • prawa gospodarczego
  • prawa spółek
  • prawa pracy
  • sukcesji
  • umów handlowych
  • dochodzenia należności
  • prawa autorskiego i własności intelektualnej 

Doradztwo nie obejmuje przygotowywania projektów umów, pism procesowych oraz innych dokumentów. 

Kto może wziąć udział?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu gostyńskiego. 

Harmonogram doradztwa

W okresie od września do grudnia 2019 odbędzie się 8 spotkań z radcą prawnym w następujących terminach:

WTORKI 13:00 – 15:00

17 września
15 października
19 listopada
10 grudnia
Dyżur pełnić będzie mecenas Przemysław Pawlicki. 

CZWARTKI 13.00 – 15.00

26 września
24 października
28 listopada
19 grudnia
Dyżur pełnić będzie mecenas Leszek Rozwora.

Jak wziąć udział w doradztwie?

Biuro SWPPG prowadzi zapisy na doradztwo, należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: http://bit.ly/prawo_SWPPG lub skontaktować się telefonicznie z biurem Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego telefonicznie 537 007 087.

Nasi doradcy

Mecenas Przemysław Pawlicki - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa oraz absolwent Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą, który ukończył z tytułem Bachelor of German and Polish Law. W 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, w 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pod nr Pz-Ls-2992. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w prawie procesowym, rodzinnym i administracyjnym. Zna biegle język niemiecki. 

Mecenas Leszek Rozwora – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa oraz absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalizacji szacowanie nieruchomości. W latach 2010 – 2014 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i w 2014 roku został wpisany na listę radców prawnych. Prowadzi własną kancelarię prawną od 2007 roku.

Darmowe Doradztwo Prawne dla Przedsiębiorców