Gmina Gostyń

Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2
63-800 Gostyń
tel. (65) 575 21 10
(65) 575 21 11
fax (65) 575 21 14
e-mail: um@gostyn.pl
strona: www.gostyn.pl

1. Informacja o Gminnie

Gostyń jest miastem położonym w południowej części województwa Wielkopolskiego, w odległości ok. 70 km od Poznania i 100 km od Wrocławia. Miasto leży nad rzeką Kanią, która jest lewym dopływem Odry. Liczba mieszkańców gminy wg stanu na 31.12.2013r. wynosiła 29 092 osoby (1378 osoby zameldowane czasowo), z czego 21 184 osób zamieszkiwało miasto Gostyń, a 7908 osób tereny wiejskie gminy. Gmina posiada bogate zaplecze pozwalające na rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Duży udział w gospodarce gminy ma rzemiosło i handel prywatny. Obecnie w Gostyniu funkcjonuje kilkanaście większych podmiotów gospodarczych, które dobrze radzą sobie w warunkach gospodarki rynkowej, a także mniejsze, prężnie rozwijające się firmy, których liczba stale wzrasta. Jedną z bardziej charakterystycznych grup przedsiębiorców są wytwórcy powozów konnych. Według danych GUS w gminie Gostyń na koniec 2013 roku w rejestrze REGON było zarejestrowanych 3078 podmiotów gospodarczych z czego 2827 stanowił sektor prywatny.

2. Podatki i opłaty lokalne

Preferencje podatkowe są jednym z elementów tworzących przyjazny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie Gostyń. Poniższy link zawiera dane dotyczące wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz dzienne stawki opłaty targowej: 
http://www.bip.gostyn.pl/Podatki-i-oplaty-lokalne/Stawki-podatkow-i-oplat
Informacje dotyczące opłat za wodę i ścieki:
http://www.zwikgost.cc.pl/Cennik_2014.pdf

Zwolnienia podatkowe

Karta informacyjna instruująca, w jaki sposób ubiegać się o zwolnienie podatkowe w linku poniżej: http://www.bip.gostyn.pl/Jak-zalatwic-sprawe/Podatki-i-oplaty-lokalne/Ulgi-zwolnienia-umorzenia-podatku/Zwolnienie-z-podatku-od-nieruchomosci-na-mocy-uchwal-Rady-Miejskiej-w-Gostyniu

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości można też skorzystać w przypadku wzniesienia budynków stanowiących własność przedsiębiorcy, służących do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej. Okres zwolnienia trwa 5 lat (liczony jest od dnia uzyskania zwolnienia). Lokalny pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy jest korzystny również dla inwestorów. Gmina jest gotowa przez 5 lat nie pobierać podatku od nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy, a służących mu do prowadzenia działalności produkcyjnej.

3. Obszary pod inwestycje

Na południe od centrum miasta położona jest gostyńska strefa przemysłowa o powierzchni prawie 60 hektarów. Gmina sukcesywnie wyposaża ją w infrastrukturę. Do tej pory zainwestowano na obszarze 20 hektarów. Firmy prowadzące działalność w strefie mogą ubiegać się o pięcioletnie zwolnienie z podatku od czasu uruchomienia działalności.

4. Przetargi

Poniższe linki zawierają dane o przetargach i konkursach ogłaszanych w gminie:
http://gostyn.pl/index.php?op=str,7,0,0&j=PL

5. Firmy, które już zainwestowały

Ważniejsze podmioty gospodarcze w mieście i gminie Gostyń:

 • Ardagh Glass Gostyń S.A. – producent opakowań szklanych
 • WIX Filtron sp. z o.o. – wytwórca filtrów
 • Pfeifer & Langen Polska S.A. – cukrownia 
 • Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
 • Teriel sp. z o.o. – odlewnia żeliwna
 • Top Farms Wielkopolska w Goli – gospodarstwo rolne
 • Powozy Konne Henryk Glinkowski sp. j.
 • KA-CZMAREK sp. z o. o. S.K.A. w Malewie – producent rur PCV
 • Netbox Polska sp. z o.o. S.K.A. – producent opakowań tekturowych
 • Zakłady Mięsne "Łagrom" – chłodnia składowa
 • PBU „GOSBUD” sp. z o.o. – firma budowlana
 • Zakład Zielarski „KAWON-HURT” Nowak sp. j.
 • ZUPTOR sp. z o.o. – projektowaniu, produkcji i montażu maszyn rolniczych
 • Kołodziejstwo Wyrób Powozów Konnych D. Andrzejewski
 • ROMOS sp. z o.o. – wyroby hutnicze i materiały budowlane
 • Fabryka Styropianu ARBET sp. j.
 • Firma Usługowo Handlowa MEDIJ
 • STAL-MET W. i L. Stachowiak sp. j. – handel wyrobami hutniczymi

6. Stretegie rozwoju i plany

Strategia promocji Gostynia na lata 2011 - 2020:
http://www.bip.gostyn.pl/Rada-Miejska/Uchwaly/XIII-180-2011

7. Filmy promujące gminę Gostyń

http://www.youtube.com/user/wwwgostynpl