Gmina Pępowo

Urząd Gminy Pępowo
Ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
tel. (65) 573 63 05
(65) 573 63 08
fax (65) 573 60 32
e-mail: ug@pepowo.pl
strona: www.pepowo.pl

1. Informacja o gminie

Pępowo to malownicza gmina położona w południowo - wschodniej części Wielkopolski. Pępowo leży w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem przy międzyregionalnej linii kolejowej Ostrów Wlkp. - Leszno oraz międzyregionalnej drodze Krotoszyn - Rawicz - Warszawa. Gminę zamieszkuje 6124 mieszkańców (stan na 03.02.2014), którzy w większości utrzymują się z pracy rolniczej oraz przetwórstwa rolno - spożywczego. Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie od głównych aglomeracji miejsko - przemysłowych kraju przesądzają o rolniczym charakterze gminy z wysokotowarową produkcją rolną. Gmina prowadzi stałą, pro gospodarczą politykę podatkową. Inwestorzy znajdą tu wysokowykwalifikowaną siłę roboczą, która jest relatywnie tańsza niż w dużych ośrodkach miejskich. Pełna infrastruktura techniczna sprzyja rozwojowi pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych. Według danych UM w gminie Pępowo na koniec 2013 roku w rejestrze REGON były zarejestrowane 369 podmioty gospodarcze.

2. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Poniższy link zawiera dane dotyczące stawek podatków (podatek od środków transportowych, od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłaty targowe) oraz zwolnień w podatku od środków transportu http://www.pepowo.pl/nowa2009/ po lewej stronie znajduje się zakładka Podatki na rok 2014.

Zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę i ścieki:

 • woda 3,10 zł za m³ netto
 • odprowadzanie ścieków 4,49 zł za m³ netto
 • stawki opłaty abonamentowej za 1 miesiąc ( 4 rodzaje opłat netto )
  • odbiorcy indywidualni-gospodarstwa domowe 4,00zł / miesiąc
  • odbiorcy rozliczani ryczałtowo 3,40zł / miesiąc
  • zabezpieczenie przepływu wody poniżej 7m³/h 5,80zł / miesiąc
  • zabezpieczenie przepływu wody od 7 do 20m³/h 14,50zł / miesiąc
  • zabezpieczenie przepływu wody powyżej 20m³/h 81,00zł / miesiąc

Do cen i opłat dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Zwolnienia podatkowe
Informacje na temat zwolnień w podatku od nieruchomości znajdziecie Państwo w poniższym linku:
http://bip.pepowo.leszczynskie.net/dokument/1019

3. Obszary pod inwestycje

Gmina Pępowo przeznacza dla inwestorów około 6 ha gruntów, podzielonych na 1 ha działki. Lokalizację tego obszaru przedstawia mapka załączona w poniższym linku:
http://www.pepowo.pl/nowa2008/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31

4. Przetargi

5. Firmy, które już zainwestowały

Ważniejsze podmioty gospodarcze w gminie Pępowo:

 • Debon - Debon. Sp. z o.o. Produkcja przyczep do przewozu koni i boksów do stajni 
 • Emilgrana - przetwórstwo mleka - produkcja sera parmezan - firma włoska 
 • Zakład Instalacyjny WOD. KAN. C. O. i GAZ Bogdan Matyla
 • Agi - Producent smalcu oraz tłuszczów wieprzowych jadalnych.
 • Stadnina Koni w Pępowie
 • PPHU Mir-Zen - Artykuły do produkcji rolnej
 • Hurtownia Pasz i koncentratów "RolMast" – Czeluścin
 • Marian Kaczmarek - masarnia w Pępowie
 • Sławomir Stróżyk PPHU STRO-STAL - ślusarstwo

6. Strategie rozwoju i plany

Strategia Gminy Pępowo na lata 2006-2013: 
http://www.pepowo.pl/aktualnosci/programy/Strategia%20Gminy%20Pepowo%20na%20lata%202006-2013.pdf

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Pępowo na lata 2004-2006 oraz 2007-2012:
http://www.pepowo.pl/aktualnosci/programy/Program%20Rozwoju%20Lokalnego%20-%20Gmina%20Pepowo.doc

Aktualizacja Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Pępowo na lata 2004-2006 oraz 2007-2013
http://www.pepowo.pl/aktualnosci/programy/aktualizacja_prl.doc