Gmina Piaski

Urząd Gminy Piaski
ul. 6-Stycznia 1
63-820 Piaski
tel. (65) 571 90 30
fax (6)5 571 90 49
e-mail: sekretariat@piaski-wlkp.pl
strona: www.piaski-wlkp.pl

1. Informacja o gminie

Gmina wiejska Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od Poznania. Gminę Piaski na koniec lipca 2012r. zamieszkiwało 8671 osób (141 osób zameldowanych czasowo), w tym . Piaski są gminą rolniczą, w której użytki rolne zajmują 78% jej powierzchni. Uprawia się tu głównie zboża, rzepak, buraki cukrowe. Wyniki gospodarcze w rolnictwie stawiają gminę w rzędzie najwydajniejszych i najnowocześniejszych w kraju. Mimo, że Piaski są gminą rolniczą, to największa część ludności pracuje w sektorze przemysłowym, znaczący odsetek zajmuje sektor usług, natomiast najmniejsza liczba ludności pracuje w dziale rolniczym. W sektorach tych przeważają firmy i przedsiębiorstwa prywatne, tylko niewielka część to jednostki publiczne. Bogate otoczenie około biznesowe, filie banków, rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna wpływa na atrakcyjność gminy Piaski oraz na przedsiębiorczość jej mieszkańców. Stąd też liczba podmiotów gospodarczych w gminie Piaski systematycznie wzrasta. Według danych GUS w gminie Piaski na koniec 2011 roku w rejestrze REGON było zarejestrowanych 650 podmiotów gospodarczych z czego 621 stanowił sektor prywatny. Główną grupę tych podmiotów stanowił handel i naprawy, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe.

2. Podatki i opłaty lokalne

Zwolnienia podatkowe
Zwolnienie w podatku od nieruchomości na 2014 r. zawiera poniższe linki:

4. Przetargi

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, lokalu mieszkalnego i innych znajdziecie Państwo także w następującym linku: http://strona.piaski-wlkp.pl/ogloszenia.html 

5. Firmy, które już zainwestowały

Ważniejsze podmioty gospodarcze w gminie Piaski:

  • Futura s. c. – odzież ochronna , robocza,
  • SIMET S. A. – producent opakowań z tektury falistej,
  • KACZMAREK sp. z o. o. S.K.A. - producent systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych,
  • Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD"- Gostyń Sp. z o.o. - budowa, modernizacja, remonty i naprawa dróg, zimowe utrzymanie dróg, 
  • Jartom s. c. – inkubatory do wylęgu drobiu,
  • JAN-MAR January Nowacki - firma handlowo-usługowa,
  • ZPH. Franciszek Celka – producent chrupek kukurydzianych,
  • Ślusarstwo Zdzisław Dominiak - powozy konne,
  • Ślusarstwo Włodzimierz Szymański - powozy konne,
  • Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie - DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. - hodowla roślin, nasiennictwo zbóż, strączkowych, traw i rzepaku oraz działalność rolnicza.

6. Strategie rozwoju i plany

Strategia Rozwoju Edukacji w gminie Piaski na lata 2008-2015: 
http://www.bip.piaski-wlkp.pl/files/1643/zal_nr_1_do_uchwaly_nr_xxi-145-08_strategia_rozwoju_edukacji_gminy_piaski.pdf

Plany Rozwoju Miejscowości 
http://strona.piaski-wlkp.pl/plany-odnowy-miejscowosci.html

7. Filmy promujące gminę Piaski

http://strona.piaski-wlkp.pl/filmy.html
http://strona.piaski-wlkp.pl/1408,film-promocyjny-w-wersji-niemieckiej.html
http://strona.piaski-wlkp.pl/1407,film-promocyjny-w-wersji-angielskiej.html