Gmina Poniec

Urząd Miejski w Poniecu
ul. Rynek 24
64 – 125 Poniec,
tel. (65) 5731-533
fax (65) 5733-983
e-mail: um@poniec.pl
strona: www.poniec.pl

1. Informacja o gminie

Miasto Poniec posiada korzystną lokalizację, znajduje się w niewielkiej odległości (ok.20 km) od Leszna, Gostynia i Rawicza. Powierzchnia gminy wynosi 132,3 km2, w tym miasto 3,5 km2. Teren miasta i gminy Poniec zamieszkuje 8117 mieszkańców, którzy głównie zajmują się rolnictwem. Miasto Poniec zamieszkuje 2851 osób, sołectwa – 5159 osób. W gminie Poniec zamieszkuje 4126 kobiet i 3991 mężczyzn, gęstość zaludnienia na 1km2 wynosi około 60 osób. Gmina Poniec ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują bowiem ponad 76% jej powierzchni, a lasy zaledwie 18,4%. Według danych GUS w gminie Poniec na koniec 2012 roku w rejestrze REGON było zarejestrowanych 617 podmiotów gospodarczych z czego 502stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

2. Podatki i opłaty lokalne

Poniższe linki zawierają stawki podatku obowiązujące w 2014 roku :

Wysokość stawek, sposób pobierania opłaty targowej oraz określenie inkasenta i wynagrodzenia za inkaso znajdziecie Państwo w następującym linku: http://www.bip.poniec.pl/dokument/2004 
Pod niżej wskazanym linkiem znajdziecie Państwo informacje dotyczące opłat za wodę i ścieki obowiązujące na terenie gminy w roku 2014 http://www.bip.poniec.pl/dokument/3408 

Zwolnienia podatkowe

W poniższym linku znajdziecie Państwo informację na temat zwolnienia od podatku od nieruchomości:
http://www.bip.poniec.pl/dokument/2069

3. Obszary pod inwestycje

-

4. Przetargi

http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/39/2014

5. Firmy, które już zainwestowały

Ważniejsze podmioty gospodarcze w gminie Poniec:

  • Woldrew sp. z o. o. - producent wysokiej jakości parkietów i mozaik parkietowych,
  • Huta Szkła „GLOSS”,
  • Zakład Stolarski "SIERAKOWSKI" Sp. J. Paweł Sierakowski, Krzysztof Sierakowski - produkcja stolarki okiennej i drzwiowej,
  • „MIXT” sp. z o . o. - młyn,
  • „AKORD” Spółka Jawna - wytwórnia superkoncentratów i pasz,
  • PHU INTERMAX - import/export warzyw i owoców.

6. Strategie rozwoju i plany

Strategia Rozwoju Gminy Poniec na lata 2007-2014:
http://www.poniec.pl/images/ogminie/Strategia_Poniec.pdf

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Poniec na lata 2005-2014:
http://www.poniec.pl/images/ogminie/Plan2005-2014.pdf