Gostyńskie Produkty Lokalne
09 września 2021

Gostyńskie Produkty Lokalne

SWPPG podjęło współpracę przy realizacji projektu "Małe Wielkie Dzieła: Gostyńskie Produkty Lokalne". Zapraszamy do udziału!

Czteroosobowej grupie nieformalnej udało się pozyskać dofinansowanie na zaplanowane działania w kwocie 7.000zł na inicjatywę oddolną w ramach konkursu Wielkopolska Wiara 2021 ogłoszonego przez Centrum PISOP w Lesznie.

Zaplanowany projekt "Małe Wielkie Dzieła: Gostyńskie Produkty Lokalne" stanowi odpowiedź na znikomą aktywność wytwórców produktów lokalnych w Powiecie Gostyńskim w tworzeniu rozpoznawalnej marki lokalnej. Twórcy w znacznej części nie rozumieją jak są ważni dla rozwoju lokalnej społeczności, w tym kształtowania jej kolorytu, tożsamości i patriotyzmu lokalnego. Środowisko to jest także słabo zorganizowane. Zależy nam na trwałym wypracowaniu nowego modelu współpracy tak pomiędzy producentami jak i otoczeniem oraz zapoczątkowania procesu samoorganizacji środowiska.

Zdarza się, że dany podmiot oferuje swoje produkty na jarmarkach, targach czy imprezach tematycznych w innych regionach kraju a także w formie sprzedaży internetowej/wysyłkowej, pozostając nieznanym na gruncie lokalnym. Turyści i pielgrzymi, którzy np. kierują się na Świętą Górę w Gostyniu nie mają obecnie także wielu możliwości zapoznania się z wytworami lokalnymi i ich zakupu.

Celem projektu jest aktywizacja, integracja i samoorganizacja co najmniej 20 producentów produktów lokalnych poprzez stworzenie sieci producentów produktów lokalnych, wzmocnienie ich kompetencji marketingowych i sprzedażowych oraz wypromowanie marki lokalnej Powiatu Gostyńskiego. Cel główny będzie osiągnięty poprzez organizację spotkania sieciującego, szkolenia z promocji i sprzedaży produktów lokalnych, wyjazdu studyjnego do dobrze zorganizowanych grup produktów lokalnych oraz zapoczątkowanie targu produktów lokalnych jako imprezy cyklicznej.

 

Planowanymi odbiorcami projektu wytwórcy produktów lokalnych (są to wyroby lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy naszego regionu, produkowane w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z zasobów lokalnie dostępnych). Produkt lokalny staje się wizytówką regionu przez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Za producentów lokalnych uznajemy zatem tych, którzy wytwarzają produkty spożywcze, rękodzieło, wytwory będące przejawem artystycznych pasji twórców, zakorzenione w tradycji regionów ( w tym zespoły, stroje ludowe), usługi związane z prezentacją regionu i produktów z nim związanych (np. warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji kulturowej i przyrodniczej). Wszystko to tworzy specyficzną ofertę danego regionu, kształtuje patriotyzm lokalny.

Z punktu formalnego są to istniejące mikrofirmy z terenu Powiatu Gostyńskiego, osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, lokalni twórcy i pasjonaci oraz zespoły kulturalne (koła, stowarzyszenia, w tym Koła Gospodyń Wiejskich).

 Jakie są ich potrzeby?

Twórcy lokalni mają często problem ze zdefiniowaniem samych siebie oraz roli jaką odgrywają w lokalnej społeczności, przez co marginalizują swoją wartość i zaprzepaszczają szansę na rozwój i promocję swoich wytworów. Mają problemy ze sprzedażą swoich produktów, nie wykorzystując często naturalnych i najprostszych kanałów sprzedażowych oraz cierpiąc na brak umiejętności w zakresie promocji. Nie posiadają siatki sprzedaży swoich produktów tak mieszkańcom jak i turystom oraz pielgrzymom odwiedzającym ziemię gostyńską. Działając w oderwaniu od siebie, podmioty te nie znają także korzyści, jakie niesie sieciowanie i certyfikowanie, działanie w grupie (tak nieformalnej jak i formalnej). Nie znają innych twórców, nie integrują się, przez co tracą wiele możliwości wspólnych działań i wynikających z nich korzyści nie tylko na rynku lokalnym. Z powyższych powodów potencjalnie zainteresowani mają trudności w określeniu charakterystycznych produktów regionu (brak czytelnego lokalnego katalogu takich produktów), co utrudnia dotarcie do nich i finalnie dokonanie ich zakupu.

 Co zaplanowaliśmy?

1.    Spotkanie sieciujące z warsztatem refleksyjnym dla 15 producentów lokalnych 22 września 2021

2.    Szkolenie: sprzedaż produktów lokalnych dla 10 producentów lokalnych w październiku 2021

3.    Wyjazd studyjny do twórców sieci produktów lokalnych dla 18 producentów lokalnych także w październiku 2021

4.    Galerię Produktów Lokalnych w listopadzie 2021.

Kontakt gostynskieproduktylokalne@gmail.com  

 

Zapraszamy wszystkich producentów  produktów lokalnych do kontaktu i skorzystania z bezpłatnych działań w ramach projektu.

 

Szczegóły już wkrótce!

Gostyńskie Produkty Lokalne