PESEL lub NIP dla obcokrajowca
13 stycznia 2021

PESEL lub NIP dla obcokrajowca

Pracodawca ma obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP pracownika. Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych. Dzięki temu pracownik będzie mógł m.in. skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Czego nie robić:

Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi wywiązanie się z obowiązków w PIT.

Prawidłowe dane – dlaczego są niezbędne:

Prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnione w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, a on sam będzie mógł zalogować się do niej swoimi danymi lub złożyć zeznanie w inny sposób (np. przez system e-Deklaracje) i skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń.

PESEL – jak go uzyskać:

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Gdzie można uzyskać numer PESEL:

·         w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania pracownika,

·         w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy, jeśli pracownik nie może się zameldować,

·         w Urzędzie Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

W przypadku odmowy podatnik może wystąpić o nadanie NIP do urzędu skarbowego – wypełniając formularz NIP-7.


Niezbędne linki:

·         Informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL (również w języku angielskim i ukraińskim) – dostępne są na portalu Gov.pl (kliknij, aby przejść do strony)

·         Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na portalu podatki.gov.pl (kliknij aby przejść do strony)

Dodatkowe informacje na:  www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/