Powiat gostyński

Starostwo Powiatowe w Gostyniu
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń
tel. (65) 575 25 53
fax (65) 572 31 46
e-mail: starostwo@powiat.gostyn.pl
strona: www.powiat.gostyn.pl

Stowarzyszenie prowadzi System Informacji Gospodarczych pochodzących z gmin Powiatu Gostyńskiego. Mają one na celu przybliżenie zainteresowanym sytuacji gospodarczej w gminach członkowskich stowarzyszenia. 

W poszczególnych zakładkach oprócz krótkiego opisu gminy znajdziecie Państwo informacje na temat aktualnie ogłoszonych przetargów, gruntów przeznaczonych pod inwestycje oraz nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż. Dodatkowo w każdej zakładce znajduje się informacja na temat podatków, opłat lokalnych oraz planów rozwojowych "dokumenty strategiczne".

Podstawowym celem Systemu Informacji Gospodarczych jest ułatwienie inwestorom wewnętrznym i zewnętrznym,  dostępu do informacji , które mogą być im przydatne podczas planowania lokalizacji inwestycji.  

DOKUMENTY STRATEGICZNE POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I OGŁOSZENIA STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNIU


1. Informacje o powiecie

Położenie powiatu gostyńskiego.

Powiat gostyński jest usytuowany w południowej części województwa wielkopolskiego.

Położenie gmin w powiecie gostyńskim.

Teren powiatu gostyńskiego obejmuje w swych granicach administracyjnych miasto i gminę: Gostyń, Borek, Krobię, Pogorzelę, Poniec oraz gminy Piaski i Pępowo.

Przez powiat przebiegają następujące szlaki komunikacyjne:

 • droga krajowa nr 12: Dorohusk–Lublin–Radom–Kalisz–Jarocin-Gostyń-Leszno-Głogów-Żagań-Olszyna
 • droga wojewódzka nr 434: Łubowo–Kostrzyn–Kórnik–Śrem–Dolsk-Gostyń-Rawicz
 • droga wojewódzka nr 308: Gostyń-Nowy Tomyśl
 • droga wojewódzka nr 437: Borek Wlkp-Dolsk
 • droga wojewódzka nr 438: Borek Wlkp-Koźmin
 • linia kolejowa: Leszno–Gostyń-Piaski-Borek Wlkp-Jarocin
 • linia kolejowa: Leszno–Poniec–Krobia–Pępowo-Krotoszyn-Ostrów Wlkp.

linia kolejowa: Łódź Kaliska–Poniec–Krobia-Pępowo-Forst (Niemcy)

2. Mieszkańcy powiatu

Liczba mieszkańców powiatu gostyńskiego na koniec 2013 roku wynosiła 76 239 osoby, w tym 63,99% osób w wieku produkcyjnym, 19,79% osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 16,22% osób w wieku poprodukcyjnym (źródło: GUS).

W strukturze wykształcenia mieszkańców powiatu gostyńskiego uwagę zwraca niższy odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe, policealne i średnie w porównaniu z danymi dla województwa wielkopolskiego. W powiecie gostyńskim przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31,6%) i podstawowym (28%) (źródło: Dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.).

3. Bezrobocie

Stopa bezrobocia w powiecie gostyńskim na koniec 2013r. wynosiła11,9%.Większość bezrobotnych stanowią mieszkańcy wsi (57,6%), kobiety (53,5%), osoby do 25 roku życia (23,9%) oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36,3%). 

Poniżej przedstawione zostały zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę w powiecie gostyńskim w pierwszym półroczu 2013 roku (źródło: PUP Gostyń).

 • Zawody deficytowe: opiekun osoby starszej, pracownik pralni chemicznej, opiekunka domowa, opiekun w domu opieki społecznej, spawacz metodą MIG, technik prac biurowych, robotnik gospodarczy, szwaczka, specjaliści kontroli jakości, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, spedytor, portier, operator maszyn rolniczych, robotnik budowlany, cieśla, woźny, kierowca samochodu ciężarowego, dekarz.
 • Zawody nadwyżkowe: cukiernik, technik mechanik, krawiec, pedagog, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, betoniarz, elektromonter instalacji elektrycznych, malarz tapeciarz, blacharz samochodowy, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, technik masażysta, kosmetyczka, kelner, stolarz, tapicer, hydraulik, technik administracji, tapicer, ślusarz, specjalista dietetyk, murarz, fryzjer, kierowca ciągnika rolniczego, księgowy, kierowca samochodu osobowego, wychowawczych i opiekuńczych, wychowawca w placówkach oświatowych, specjalista administracji publicznej, specjalista do spraw sprzedaży, krojczy.

4. Oświata

W powiecie gostyńskim w 2013 roku funkcjonowało 19 przedszkoli, 31 szkoły podstawowe, 15 gimnazjów oraz 6 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych. W powiecie działa także szkoła specjalna – Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia www.szkolamuzyczna.gostyn.pl.

5. Gospodarka

Rolnictwo

Powiat gostyński jest regionem o bogatych tradycjach rolniczych oraz o wysokim stopniu kultury rolnej. W powiecie przeważają tereny o bonitacji gleby bardzo korzystnej pod kątem produkcji rolnej. Gleby gruntów ornych powiatu gostyńskiego należą do gleb dobrych. Gleby klas III stanowią prawie 64%, a klas IV - 22% ogólnej powierzchni.

Powiat gostyński obejmuje teren81 024 ha. Użytki rolne zajmują obszar 62 240 ha, co stanowi 76,8% powierzchni ogólnej. Powierzchnia lasów wynosi 11 614,9 ha, co stanowi 14,3% ogólnej powierzchni powiatu. W strukturze użytków rolnych grunty orne stanowią 91,8%, a sady, łąki i pastwiska 8,2%.

W powiecie znajduje się 4 405 gospodarstw indywidualnych, które zajmują powierzchnię 45 076 ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi ok.10 ha. Ponad 38% ogółu gospodarstw indywidualnych to gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha. 

Dominującym kierunkiem produkcji w powiecie gostyńskim jest tucz trzody chlewnej. Znacząca rola produkcji zwierzęcej w powiecie gostyńskim ma bezpośredni wpływ na produkcję roślinną. W strukturze zasiewów dominującą rolę odgrywają zboża, które stanowią ponad 64% powierzchni wszystkich upraw. Maleje powierzchnia upraw ziemniaków, natomiast rośnie powierzchnia upraw rzepaku i kukurydzy.

Powiat gostyński posiada dobrze rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze. Zarejestrowanych jest ponad 60 podmiotów prowadzących produkcję artykułów spożywczych w tym ponad 20 zakładów zajmujących się ubojem i przetwórstwem mięsa.

Przedsiębiorczość

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie gostyńskim w 2013r. wynosiła 6913. Na terenie powiatu gostyńskiego przeważają mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Stanowią one 93,5% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów. Niespełna 0,01% ogółu jednostek stanowią przedsiębiorstwa duże. (źródło:GUS)

Podmioty gospodarki narodowej według klas wielkości w 2013 r. w powiecie gostyńskim.

Liczba zatrudnionych osób 0-9 10-49 50-249 250-999 1000 i więcej
Liczba podmiotów gospodarczych 6465 378 62 7 1

Do głównych branż powiatu należy zaliczyć handel i naprawy (25%), budownictwo (17%) oraz przetwórstwo przemysłowe (14%). Do branż niszowych zalicza się słabo rozwiniętą branżę hotelarsko-restauracyjną, szczególnie w mniejszych miejscowościach oraz pośrednictwo finansowe. W powiecie gostyńskim główni pracodawcy to średnie i duże przedsiębiorstwa.

Największe firmy w powiecie gostyńskim z podziałem na branże w 2010 r.

Nazwa Rodzaj działalności
Mróz S.A. Zakład przetwórstwa mięsnego
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu Przetwórstwo mleka
Grupa ŁAGROM Zakład przetwórstwa mięsnego
HJ HEINZ Polska S.A. Przetwórstwo warzyw i owoców
WIX FILTRON Sp. z o.o. Producent filtrów silnikowych
Ardagh Glass Gostyń S.A. Huta szkła
Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek sp.j. Producent rur gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Przemysł powózkarski Produkcja powozów i akcesoriów
Rzemiosło Usługi drobne
Zakład Mięsny Konarczak sp.j. Zakład przetwórstwa mięsnego
Pfeifer & Langen Polska Przetwórstwo buraka cukrowego
DEBON Sp. z o.o. Produkcja przyczep do przewodu koni
Huty Szkła GLOSS Glonek Huta szkła
NETBOX Sp. z o.o. Produkcja opakowań kartonowych
Convert Paper Sp. z o.o. Przetwarzanie kartonów i tektur
PPH Minetti Producent odzieży dziecięcej
KLUPŚ- Meble dziecięce Produkcja mebli dziecięcych
Teriel sp. z o.o. Odlewnia żeliwa
Kawon sp. j. Produkcja herbat ziołowych

6. Otoczenie biznesowe

W powiecie funkcjonują następujące banki:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A,
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy,
 • PKO Bank Polski,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Santander Consumer Bank,
 • Bank BPH S.A.,
 • Getin Bank S.A.,
 • Alior Bank S.A.

oraz firmy ubezpieczeniowe:

 • „Concordia Polska” Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
 • HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • PZU S.A.,
 • Warta S.A.,
 • Hestia Agencja Ubezpieczeniowa,

Aktywnie działają także takie instytucje jak:

 • Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej,
 • Cech Rzemiosł Różnych (zrzesza ok. 270 członków działających na terenie gmin: Poniec, Pogorzela, Pępowo, Piaski, Borek, Krzywiń, Krobia i Gostyń),
 • Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. (www.fundusz.gostyn.pl),
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego, 
 • ATC s. c. (http://www.atcgrupa.pl/),
 • Ochotniczy Hufiec Pracy

Duże znaczenie ma też działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, który oferuje przedsiębiorcom:

 • refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
 • refundację kosztów pracy dla nowych miejsc pracy,
 • pomoc przy szkoleniach pracowników nowo zatrudnionych,
 • staże,
 • przygotowanie zawodowe.

7. Turystyka i rekreacja

Powiat gostyński jest miejscem gdzie można aktywnie spędzać czas. Umożliwia to duża liczba ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, które łącznie tworzą sieć o długości ponad 200 km
(http://www.powiat.gostyn.pl/szlaki_i_sciezki_rowerowe,20.html). 

Dla mieszkańców oraz turystów powiat oferuje kryty basen, siłownie, punkty odnowy biologicznej, kręgielnię i wiele innych atrakcji. Czynnikiem wyróżniającym powiat gostyński spośród innych jest największe w Europie skupisko producentów powozów konnych. Fakt ten sprawia, że region odwiedzają kontrahenci z całego świata. W powiecie gostyńskim funkcjonuje też sieć sklepów, kawiarni, pubów, marketów oraz hoteli
(http://www.powiat.gostyn.pl/ndokumenty/baza_noclegowa_i_gastronomiczna.pdf). 

Powiat jest miejscem gdzie odbywa się wiele imprez kulturalnych. Do najważniejszych imprez można zaliczyć: Zlot grup rekonstrukcyjnych i militarnych pojazdów wojskowych „Strefa Militarna” (http://www.strefamilitarna.info/), Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacramontana (http://www.jozefzeidler.eu/web/), Wystawę zwierząt hodowlanych oraz szereg imprez jeździeckich m.in. Zawody ogólnopolskie w powożeniu, „Konie i powozy w Rokosowie”, „Majówkę z końmi” oraz inne o znaczeniu lokalnym.