Pożyczka Hipoteczna

Pożyczka Hipoteczna

Projekt ma na celu zapewnić bezpośrednie wsparcie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z obszaru województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podstawowe parametry pożyczki

 • maksymalna kwota pożyczki: do 1 000 000 PLN
 • wkład własny: min. 10% wart. nieruchomości
 • okres spłaty: do 120 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy
 • oprocentowanie: na warunkach rynkowych (minimum stopa bazowa + marża) od 1,44%
 • prowizja – równowartość do 2% pożyczki

Przeznaczenie Pożyczki Hipotecznej

Środki pożyczki muszą być przeznaczone na zakup nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązany z prowadzoną działalnością.

Odbiorcami wsparcia w postaci Pożyczki Hipotecznej są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają na terenie województwa wielkopolskiego siedzibę lub oddział.

Nie jest możliwe uzyskanie Jednostkowych Pożyczek na zakup nieruchomości:

 • przeznaczonych do dalszego obrotu
 • przeznaczonych na cele mieszkaniowe
 • na potrzeby realizacji przedsięwzięć finansowych/organizacyjno-technicznych/rzeczowych w celu przygotowania zakupionych nieruchomości do sprzedaży;
 • dla których w ewidencji gruntów i budynków zostało określone przeznaczenie jako leśna, rybacka lub sakralna lub widnieje w niej informacja o objęciu tych nieruchomości albo ich części formą ochrony przyrody,
 • obciążonych prawem dożywocia lub odkupu lub służebności osobistej;
 • w skład których wchodzi grunt oddany w użytkowanie wieczyste, a umowa użytkowania wieczystego byłaby krótsza niż okres obowiązywania pożyczki powiększony o 10 lat;
 • dla której w ewidencji gruntów i budynków przeznaczenie zostało określone jako rolna.

Aby ubiegać się o pożyczkę skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Zapraszamy do kontaktu z nami!
mailowo: kontakt@gospodarka.gostyn.pl
telefonicznie: 537 007 087
osobiście: ul. Polna 63, 63-800 Gostyń

Pliki do pobrania