Projekty

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego poza działalnością usługową na rzecz przedsiębiorstw zajmuje się również pozyskiwaniem funduszy na realizację projektów.

Działania projektowe na rzecz klientów Stowarzyszenia prowadzone są zwykle w formie warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych. Tematyka tych spotkań jest ściśle powiązana z celami statutowymi Stowarzyszenia.  

Zakres działań projektowych podejmowanych przez Stowarzyszenie dotyczy następujących obszarów:

  • Rynek Pracy - zwiększanie poziomu aktywności i mobilności zawodowej osób bezrobotnych, jak również osób, które chcą powrócić na rynek pracy, monitorowanie stanu rynku pracy w powiecie gostyńskim, wspieranie firm w obszarze zatrudnienia - obecnie realizowany projekt #DobraRobota
  • Integracja społeczna - zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy.
  • Regionalne kadry gospodarki – kształcenie kadr oraz rozwijanie działalności przedsiębiorstw.
  • Edukacja – stymulowanie i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Źródła finansowania projektów realizowanych przez stowarzyszenie to m.in.: otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłaszane przez JST i Urzędy Wielkopolskie, Programy Grantowe oraz Europejski Fundusz Społeczny.Replica Watches

Jeśli posiadają Państwo ciekawe pomysły na projekty, ale brakuje Państwu wiedzy na temat możliwości ich sfinansowania, zachęcamy do odwiedzenia biura Stowarzyszenia. Oprócz informacji na temat źródła finansowania uzyskają Państwo porady, jak prawidłowo opracować projekt i przygotować wniosek.

W ramach usług Stowarzyszenie stwarza również możliwość napisania projektu dla większej grupy Klientów wykazujących jednorodne potrzeby.

Audemars Piguet Replica Watches