Zgłoś firmę do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych - masz czas do końca czerwca!
25 czerwca 2021

Zgłoś firmę do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych - masz czas do końca czerwca!

• 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. • To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane. • Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

"Od 1 lutego 2021 r. dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych zastąpił Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Oznacza to rezygnację z papierowych zgłoszeń rejestracyjnych i większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym wyrobami akcyzowymi.” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Od lipca podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

Zgłoszenia do rejestru

Termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA upływa 30 czerwca br. i dotyczy:

-        pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego,

-        podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,

-         podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących osobą fizyczną zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku akcyzowym.

Uzupełnienie danych

30 czerwca br. to również data graniczna na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane.

Tylko przez PUESC

Zarówno zgłoszenie rejestracyjne do CRPA, jak i jego uzupełnienie muszą zostać złożone przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), co wymaga założenia konta na tym portalu.

Więcej informacji o tym jak się zarejestrować można znaleźć na stronie PUESC.