Fundusze UE

Fundusze UE

Pomoc finansowa, którą Unia Europejska kieruje do Polski, jest ściśle powiązana ze strategią Europa 2020 mającą na celu rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii. Jest ona przekazywana poprzez programy operacyjne.

W ramach tzw. Krajowych programów operacyjnych otrzymaliśmy na lata 2014 – 2020 kwotę 46,3 mld euro. Największym programem jest Infrastruktura i Środowisko (27,4 mld euro). Pozostałe krajowe programy operacyjne to: Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro), Wiedza, Edukacja, Rozwój (4,7 mld euro), Pomoc Techniczna (0,7 mld euro), Europejska Współpraca Terytorialna (0,7 mld euro).

Ponadto 31,2 mld euro zasiliło 16 programów regionalnych. Jednym z nich jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+), w którym zgromadzono ponad 2,45 mld euro.

Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z możliwości wyszukania interesujących dotacji na następujących stronach internetowych:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/fundusze-dla-firm/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

Dla Funduszy Europejskich dla Wielkopolski prowadzony jest następujący serwis dedykowany Wielkopolskiemu Regionalnemu Programu Operacyjnemu na lata 2014 – 2020:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/