Taste of Eurodesk

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z Leszna, Stowarzyszenie "Jeden Świat" z Poznania pragną serdecznie zaprosić szkoły ponadgimnazjalne, młodzieżowe domy kultury, Centra OHP oraz uczelnie wyższe z terenów działań wyżej wymienionych Punktów Eurodesk, do udziału w pilotażowy projekcie "Taste of Eurodesk". Oferta skierowana jest dla instytucji pracujących z młodzieżą w wieku 13-25 lat, które nie mają dużego doświadczenia w projektach międzynarodowych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne, MINIKONFERENCJE. 

Celem organizowanych minikonferencji jest:
a) aktywizacja środowiska klas 7 i 8 szkół podstawowych, klas ponadpodstawowych i studenckiego województwa wielkopolskiego oraz
     ościennych;
b) podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej kreowania wizji własnego samorozwoju i planowania przyszłej Kariery Zawodowej
c) promocja mobilności młodzieży oraz działań Eurodesku,
d) budowanie polityki młodzieżowej w kontekście rozbudzenia uczestnictwa młodzieży, zwłaszcza tej defaworyzowanej; wyrównywanie szans.

Podczas minikonferencji wystąpią młodzi ludzie - rówieśnicy,będący ambasadorami projektów mobilnościowych, którzy poprzez swoje wystąpienia zachęcą młodzież do aktywności lokalnej, międzynarodowej, a nauczycieli/edukatorów do ukazania na codzień młodzieży istoty angażowania się, ale także szukania możliwości dla własnego rozwoju. Dodatkowo udział zagranicznych wolontariuszy, którzy ukażą swoje
doświadczenie w wolontariacie w Polsce, potwierdzą, że nie warto się bać, tylko korzystać z możliwości! Konsultant Eurodesk zaprezentuje platformę Eurodesk oraz Europejski Portal Młodzieżowy, a dodatkowo towarzyszyć będzie międzynarodowy skromny bufet, który pozwoli przybliżyć samą Europę!

Minikonferencje będą realizowane w okresie od 01 października do 29 października 2019 r. Czas trwania Minikonferencji to 90 minut + 45 min otwartej przestrzeni dla młodzieży. Organizatorzy przewidują krótką przerwę, w trakcie której zapewniają napoje, drobne przekąski z różnych zakątków Europy.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie, do dnia 04 października br., należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line:

https://forms.gle/CZnBixRGK6kqYdse7

Z pośród otrzymanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą 6 różnych grup, po 2 z każdego terenu działań organizacji partnerskich. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały instytucje zrzeszająca młodzież z mniejszymi szansami i/lub ulokowane na terytoriach niezurbanizowanych, wiejskich.

Uwaga!! Udział w minikonferencji jest możliwy dla grupy min 50 osób.


Projekt finansowany jest ze środków Krajowego Biura Eurodesk Polska.

Pliki do pobrania