Wsparcie w Starcie

Wsparcie w Starcie

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego wspiera początkujących przedsiębiorców w uzyskaniu środków finansowych na pierwszy biznes.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia naszego zespołu w zdobyciu "Pożyczki na Pierwszy Biznes" w ramach "Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” .

Podstawowe parametry pożyczki:

  • oprocentowanie 1,45% w skali roku
  • maksymalna kwota pożyczki 162 947,60zł
  • maksymalny okres spłaty pożyczki do 84 miesięcy
  • możliwość udzielenia do 12 miesięcznej karencji
  • cel inwestycyjny lub inwestycyjno-obrotowy


Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na założenie działalności gospodarczej?

Jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej i nie pozostawałeś w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz jesteś:

  •  zarejestrowanym bezrobotnym

  •  zarejestrowanym poszukującym pracy, niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub

  • studentem ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy zarobkowej lu

  • poszukującym pracy opiekunem osoby z niepełnosprawnością lub

  • poszukującym pracy, którego średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

Aby ubiegać się o pożyczkę skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Wypełniamy wniosek, monitorujemy proces decyzyjny oraz weryfikujemy pożyczkę.

Zapraszamy do kontaktu z nami!
mailowo: kontakt@gospodarka.gostyn.pl
telefonicznie: 537 007 087
osobiście: ul. Polna 63, 63-800 Gostyń