DobraRobota

W ostatnich latach w gospodarce zachodzą pozytywne zmiany. Występują one również na ziemi gostyńskiej. Firmy zwiększają zatrudnienie (poziom zatrudnienia w powiecie gostyńskim wzrósł o 5,57% pomiędzy 2012 a 2017 rokiem), nakłady inwestycyjne (wzrost o 200 mln PLN pomiędzy 2012 a 2017 rokiem) oraz wpływy z handlu zagranicznego (wzrost o 500 mln PLN pomiędzy 2012 a 2017 rokiem). Jednak wzrost może zostać zahamowany, m. in. przez brak rąk do pracy. Od 2015 roku pracodawcy w powiecie zamieszczają więcej ofert pracy niż jest bezrobotnych. Stale spada też liczba bezrobotnych w powiecie (z 3941 osób w 2012 roku do 1816 osób w 2018 roku). Aby uzupełnić wakaty firmy coraz częściej przyjmują cudzoziemców (w ostatnich latach nastąpił 11-krotny wzrost oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom z 414 w 2015 roku do 4442 w 2018 roku).


Skuszeni ofertami pracy na ziemię gostyńską przyjeżdżają obywatele Europy Wschodniej: Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii i Rosji. Osoby przyjeżdzające do pracy spotykają się z wieloma nowymi sytuacjami, które mogą być dla nich trudne. Przed wyzwaniami stają również pracodawcy zatrudniający cudzoziemców, samorządy a także mieszkańcy ziemi gostyńskiej.


Sytuacja gospodarcza jest na bieżąco monitorowana przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, które rozpoczęło projekt #DobraRobota koncentrujący się na wsparciu rynku pracy. Obecne działania skierowane są do pracodawców zatrudniających migrantów, pracowników z zagranicy, firm eksportujących na wschód oraz samorządów.


– Uważnie słuchamy głosów naszych klientów oraz przedsiębiorców z Rady Gospodarczej, którym często sen z powiek spędzają braki kadrowe. Obserwowaliśmy też działania innych, większych miast i uznaliśmy, że należy wesprzeć lokalny rynek pracy w obszarze zatrudnienia cudzoziemców. Przygotowania do projektu #DobraRobota trwały przez niespełna rok, a gdy dopełniliśmy niezbędnych formalności od początku czerwca br. do naszego zespołu dołączyła wolontariuszka z Kijowa.– mówi Krzysztof Marzec, prezes zarządu SWPPG. – Zadaniem Alony, bo tak ma na imię wolontariuszka, jest pomoc przedsiębiorcom w codziennych sprawach, ze swoimi pracownikami z zagranicy. Nie chcemy jednak ograniczać się do tego obszaru. Zależy nam, aby pokazać cudzoziemcom ziemię gostyńską jako miejsce dobre dla osiedlenia się, życia i kontynuowania kariery zawodowej.

W ramach projektu planowane jest m.in.: wsparcie językowe polsko-ukraińsko-rosyjskie dla firm z powiatu, wydanie informatora z podstawowymi informacjami o warunkach życia w Gostyniu, czy ułatwienie przedsiębiorcom wymiany gospodarczej z krajami Europy Wschodniej.

Dla pełnego zrozumienia sytuacji firm zatrudniających cudzoziemców Stowarzyszenie postanowiło rozszerzyć swój zespół o cudzoziemców - w 2019 roku na roczny projekt dołączyła do zespołu Alona Krasovska (więcej o Alonie możecie przeczytać tutaj) a w lipcu 2021 na roczny projekt dołączyła do zespołu Anasatasiia Bondarenko (więcej o Anastasii możecie przeczytać tutaj). 

Wszystkie dane podane w artykule pochodzą z GUS lub PUP Gostyń, są zbierane i analizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.