Rekiny Biznesu

Rekiny Biznesu

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza uczniów szkół średnich znajdujących się na terenie powiatu gostyńskiego do udziału w projekcie Rekiny Biznesu - konkurs na najlepszy biznesplan oraz terenowa gra miejska.

Celem projektu jest rozwijanie podstaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich w powiecie gostyńskim. Projekt ma kreować  przedsiębiorczość poprzez zaoferowanie młodym ludziom, chcącym założyć własną firmę, kompletnego wachlarza narzędzi potrzebnych do realizacji własnych marzeń. Poprzez projekt młodzież zapozna się również z funkcjonowaniem instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu.

Zadania realizowane w projekcie to:

- Wyjazd Szkoleniowo-Integracyjny – dwudniowy wyjazd, w trakcie którego zostaną zrealizowane zajęcia z pisania biznesplanu, budowania wizerunku firmy, postaw przydatnych w samozatrudnieniu, autoprezentacji, rejestracji i finansowania działalności gospodarczej. W trakcie wyjazdu odbędzie się również warsztat prowadzony przez przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego nt. pieniądza. Wyjazd zostanie zrealizowany 20.-21.03 marca 2020 r., miejsce noclegu: Pałac Witaszyce 

- Terenowa gra miejska w Gostyniu, podczas której młodzież odwiedzą urzędy oraz instytucje otoczenia biznesu, z których usług muszą na co dzień korzystać przedsiębiorcy. 

- Konkurs na najlepszy biznesplan - uczniowie biorący udział w projekcie przystąpią do konkursu, w którym za zadnie będą mieli stworzyć biznesplan. Do wygrania w konkursie są atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci laptopa, tabletu czy aparatu fotograficznego.

- Uroczysta Gala podsumowująca projekt, podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu na najlepszy biznesplan. Gala odbędzie się w maju.

 Liczba uczniów jaka może wziąć udział w projekcie to 40 osób.

Szczegółowych informacji udziela Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, pod numerem telefony 537 007 087, kontakt mailowy: kontakt@gospodarka.gostyn.pl 

Młodzież chcąca wziąć udział w projekcie proszona jest o kontakt z nauczycielem przedsiębiorczości w swojej szkole lub o zostawienie nam danych w formularzu internetowym: http://bit.ly/Rekiny2020 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.