Szkolenia

Szkolenia

Aktualna oferta szkoleń i wydarzeń znajduje się tutaj.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zajmuje się:

  • organizowaniem i prowadzeniem szkoleń otwartych, za które nie są pobierane opłaty. Kierowane są one zarówno dla przedsiębiorców podnoszących przygotowanie merytoryczne do prowadzenia firmy w zakresie planowania, zarządzenia, marketingu, eksportu, jakości, prawa i innych, jak i osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej,
  • przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń zamkniętych na zamówienie klientów ośrodka. Za tego typu szkolenia pobierane są dodatkowe opłaty,
  • organizowaniem i prowadzeniem szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe np. kursy językowe, komputerowe,
  • prowadzeniem konferencji, szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Urzędu Pracy.

W 2006 roku Stowarzyszenie uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki temu ma możliwość ubiegania się o zlecenia na szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowanych ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzone są przez zespół trenerski, gwarantujący wysoki poziom merytoryczny i metodologiczny zajęć. Trenerzy mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu skutecznych szkoleń i są przygotowani by spełniać wysokie wymagania uczestników oraz przekazywać wiedzę i umiejętności w sposób pasjonujący i przejrzysty. Dbamy o to, aby Klienci otrzymywali usługi na najwyższym poziomie - dlatego też trenerzy są specjalnie dobierani tak, aby ich wiedza oraz umiejętności spełniały Państwa oczekiwania. 
Każdą firmę i każdego z naszych Klientów traktujemy indywidualnie, bo tylko takie podejście sprawia, że szkolenia, które realizujemy są naprawdę dobre.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej oferty szkoleniowej!

Tematyka niektórych z dotychczas organizowanych szkoleń:

• Jak znaleźć kooperanta przy udziale władz samorządowych
• Wypracowanie koncepcji partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcami a samorządami
• Przygotowanie biznesplanu
• Negocjacje handlowe
• Budowanie wizerunku firmy – jako bazowego narzędzia kontaktu z klientami
• HR – rekrutacja, selekcja kadr oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP
• ABC prowadzenia działalności gospodarczej
• Jakość obsługi klienta
• Stres oraz wypalenie zawodowe
• Zakładanie i prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
• Księgowość małych podmiotów gospodarczych
• Przepływy pieniężne
• Akademia Biznesu Internetowego Serwisu Allegro.pl
• Google Internetowe Rewolucje dla MSP, eksporterów oraz startupów
• Myślenie projektowe
• Zarządzanie projektami
• Wejście na rynek pracy