Doradztwo

Doradztwo

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego prowadzi działalność  doradczą w zakresie:

 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych do PUP-u, (wniosek o środki z FP na uruchomienie działalności gospodarczej,  staż, doposażenie stanowiska pracy) 
 • analizy rynku,
 • przygotowania biznesplanu i innych dokumentów strategicznych,
 • kojarzenia partnerów gospodarczych,
 • specjalistyczne doradztwo w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i jakości,
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych do programów pomocowych UE dla MSP.

Oprócz działalności doradczej Stowarzyszenie udziela informacji w zakresie:

 • elementów biznesplanu,
 • procedur zakładania działalności gospodarczej,
 • form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • form opodatkowania działalności gospodarczej,
 • źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie,
 • źródeł finansowania innowacji,
 • informacji teleadresowych,
 • dostępnych programów pomocowych dla przedsiębiorstw MSP,

Dodatkowo Stowarzyszenie organizuje i współorganizuje:

 • spotkania informacyjne w zakresie – podatków, prawa pracy, współpracy z jednostkami samorządowymi, innowacyjności, eksportu, rynku pracy oraz wiele innych,
 • fora gospodarcze w gminach członkowskich,
 • imprezy masowe, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Powiatu Gostyńskiego, m.in.: „Strefa militarna”, „Piernikowe święto”, „Wystawa rzemieślnicza” , „Targi edukacyjne” i inne.