Grudniowe spotkania z Prawnikiem
2019-12-09

Grudniowe spotkania z Prawnikiem

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu gostyńskiego do skorzystania z pilotażowego projektu doradztwa prawnego dla przedsiębiorców.

W grudniu odbędą się dwa spotkania:

z mecenasem Przemysławem Pawlickim w poniedziałek, 9.12 w godzinach 13:00 - 15:00

z mecenasem Leszkiem Rozworą w czwartek 19.12 w godzinach 10:00 - 12:00

W ramach programu będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie:

prawa gospodarczego
prawa spółek
prawa pracy
sukcesji
umów handlowych
dochodzenia należności
prawa autorskiego i własności intelektualnej 


Doradztwo nie obejmuje przygotowywania projektów umów, pism procesowych oraz innych dokumentów. 

Kto może wziąć udział?
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu gostyńskiego. 

 

Jak wziąć udział w doradztwie?
Biuro SWPPG prowadzi zapisy na doradztwo, należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: http://bit.ly/prawo_SWPPG lub skontaktować się telefonicznie z biurem Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego telefonicznie 537 007 087.

Nasi doradcy


Mecenas Przemysław Pawlicki - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa oraz absolwent Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą, który ukończył z tytułem Bachelor of German and Polish Law. W 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, w 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pod nr Pz-Ls-2992. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w prawie procesowym, rodzinnym i administracyjnym. Zna biegle język niemiecki. 

Mecenas Leszek Rozwora – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa oraz absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalizacji szacowanie nieruchomości. W latach 2010 – 2014 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i w 2014 roku został wpisany na listę radców prawnych. Prowadzi własną kancelarię prawną od 2007 roku.

Grudniowe spotkania z Prawnikiem