Karencja w pożyczce unijnej

Karencja w pożyczce unijnej

Przedsiębiorcy korzystający z unijnego programu pożyczkowego Jeremie2, których płynność finansowa zmieniła się ze względu na sytuację epidemiologiczną, mogą otrzymać trzymiesięczną karencję w spłacie kapitału pożyczki.


W celu otrzymania karencji należy wypełnić wniosek [wzór], w którym pożyczkobiorca krótko opisze zmianę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać na adres: 

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
w Nowej Rudzie
ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda

lub mailowo za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 


Informujemy, że Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, jak dotychczas, obsługuje proces wnioskowania o środki oraz rozliczania wydatków.
Z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przyznanych środków oraz wnioskowania o karencję można się zwracać do naszych Konsultantów.


Telefon: 537 007 087
Email: kontakt@gospodarka.gostyn.pl

Pliki do pobrania