Zawieszenie Działalności Gospodarczej

Zawieszenie Działalności Gospodarczej

Kto może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej mogą tylko przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników lub zatrudnieni pracownicy przebywają na urlopie wychowawczym, rodzicielskim lub macierzyńskim.

UWAGA: Jeśli jednak firma powstała dzięki dotacji z PUP lub pożyczce unijnej to nie można jej zawiesić w okresie roku od momentu założenia firmy.

Korzyści z zawieszenia działalności gospodarczej

 • nie trzeba opłacać składek na ZUS
 • nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy
 • nie trzeba składać deklaracji VAT i JPK_VAT
 • można wykonywać wszelkie czynności wynikające w umów zawartych przed dniem zawieszenia

Minusy zawieszenia firmy

 • w trakcie zawieszenia nie można wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów
 • zawieszenie jest wliczane do okresu małego ZUS-u chociaż się z niego nie korzysta
 • zawieszenie jest wliczane do okresu półrocznej ulgi na start w ZUS-ie (jeśli korzystasz z ulgi na start i w tym czasie zawiesisz działalność to nie będziesz mógł przedłużyć ulgi o okres zawieszenia)
 • okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury
 • wyrejestrowani z ubezpieczeń zostaną również członkowie rodziny i osoby współpracujące
 • nadal trzeba ponosić opłaty powstałe z tytułu np. leasingów, abonamentów czy pożyczek firmowych
 • traci się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego


W dniu dzisiejszym (24 marca 2020) nie wiadomo jak zawieszenie działalności gospodarczej w związku z koronawirusem wpłynie na dostępność pomocy z pochodzącej z Tarczy Antykryzysowej.

Jak załatwić sprawę?

OSOBIŚCIE wypełniając druk CEIDG-1 i składając go w urzędzie
LISTOWNIE wysyłając druk CEIDG-1 do urzędu listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie)
ONLINE rejestrując się na stronie internetowej CEIDG, wypełniając formularz i podpisując go elektronicznie bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest bezpłatne. 

Miejsca, w których można zawiesić działalność gospodarczą w powiecie gostyńskim? (w okresie pandemii #zostańWDomu i załatw sprawę telefonicznie!)

Urząd Miejski w Gostyniu ul. Wrocławska 256, Wydział Spraw Obywatelskich 65 575 21 66
Urząd Gminy w Piaskach ul. 6 Stycznia 1, 65 529 54 27, 65 571 90 30 wew. 27
Urząd Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, Wydział Rozwoju Gospodarczego 65 57 58 982
Urząd Miejski w Pogorzeli, Rynek 1, 65 573 46 20 wew. 24
Urząd Miejski w Poniecu, Rynek 24, 65 573 15 33
Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1 65 571 28 03
Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim, Rynek 1, 65 571 61 20

Więcej informacji dotyczących zawieszania działalności gospodarczej znajdziesz tutaj.