ZUS - ulgi, odroczenia i umorzenia

ZUS - ulgi, odroczenia i umorzenia

Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Jednym z rozwiązań jakie przedsiębiorcy mogą wykorzystać aby utrzymać swoją płynność finansową w czasie epidemii koronawirusa jest odroczenie składek na ZUS. W dniu 23 marca 2020 pojawił się uproszczony wniosek, który należy złożyć do ZUS.

Wniosek mogą składać wszyscy przedsiębiorcy - niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości

 

Poprzez złożenie wniosku można uzyskać:

  • ODROCZENIE o 3 miesiące terminu płatności składek za okres: Luty, marzec, kwiecień 2020
  • zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty na okres 3 miesięcy
  • zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na okres 3 miesięcy

Jak załatwić sprawę?

ONLINE - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS PUE Można go złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZUS-EOP Wniosek o odroczenie płatności składek. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego Wniosku o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

OSOBIŚCIE - wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w skrzynce w biurze terenowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (nie zalecamy ze względu na ograniczenia w poruszaniu)

LISTOWNIE - wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego).

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Instrukcja wypełnienia wniosku, wysłania go za pośrednictwem Platformu Usług Elektornicznych, ZUS - PUE a także adresy korespondencyjne placówek znajdują się [TUTAJ]

Komentarz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego:

Z racji trwających prac nad Tarczą Antykryzysową (która ma być procedowana w sejmie w piątek 27 marca i wejść w życie 1 kwietnia 2020) i pojawiających się informacji o możliwym umorzeniu składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników być może należy rozważyć wstrzymanie się z działaniem? W dniu dzisiejszym nie wiadomo, czy złożenie wniosku o odroczenie składek ZUS wpłynie na możliwość ich umorzenia.   

Pliki do pobrania