Czwartkowe spotkania z prawem
14 lutego 2020

Czwartkowe spotkania z prawem

Przedsiębiorcy z ziemi gostyńskiej mogą uzyskać bezpłatną poradę prawną w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego postanowiło połączyć przedsiębiorców potrzebujących przewodnika po przepisach oraz doświadczonych prawników. Pomysł przekształcił się w pilotaż projektu. Dwie kancelarie prawnicze z ziemi gostyńskiej zgodziły się zaangażować swoją wiedzę i czas dla rozwoju gospodarki ziemi gostyńskiej. W efekcie, przez cztery ostatnie miesiące 2019 roku przedsiębiorcy mogli skonsultować swoje sprawy z mecenasami Przemysławem Pawlickim lub Leszkiem Rozworą.

– Przedsiębiorcy korzystający z projektu głównie zwracali się ze sprawami dotyczącymi poprawnego redagowania umów z klientami, podwykonawcami oraz pracownikami. – mówi mecenas Leszek Rozwora.

Były  również liczne pytania dotyczące przekazywania (sukcesji) firm młodszemu pokoleniu. – wspomina spotkania z przedsiębiorcami mecenas Przemysław Pawlicki – Z  projektu korzystają również ludzie, którzy nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej, a dzięki uzyskanej pomocy prawnej i  omówieniu najkorzystniejszych dla nich  form prowadzenia działalności nie boją się już podjąć takich decyzji.

Po udanym pilotażu w 2019 roku prawnicy oraz Stowarzyszenie zdecydowali się na kontynuację projektu w bieżącym roku. Od 13 lutego, co dwa tygodnie, w Stowarzyszeniu odbywają się spotkania pod hasłem „Czwartki z Prawem”, z których bezpłatnie i indywidualnie mogą skorzystać przedsiębiorcy z ziemi gostyńskiej.   

Przedsiębiorcy chcący skorzystać ze spotkania z mecenasami mogą umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 537 007 087 lub zarejestrować się w internetowym formularzu dostępnym tutaj.