Zainaugurowano kolejną kadencję Wielkopolskiej Rady 30
01 lipca 2021

Zainaugurowano kolejną kadencję Wielkopolskiej Rady 30

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w dniu 23 czerwca 2021, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu kadencji 2021 - 2024. Skład Rady nowej kadencji ustanowiony został uchwałą nr 3751/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.06.2021 r. Po raz kolejny Akt Powołania otrzymał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego - Krzysztof Marzec. Replica Watches

Wielkopolska Rada Trzydziestu jest organem opiotwórczo-doradczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Priorytetem w nowej kadencji WR30 będzie współpraca Samorządu Województwa z regionalnymi organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego oraz instytucjami otoczenia biznesu Wielkopolski. Dzięki obecności wielu organizacji Rada będzie mogła odpowiadać na dynamicznie zmieniające się wyzwania, z którymi mierzy się obecnie gospodarka.

Inauguracyjnemu posiedzeniu WR30 przewodniczył pan Jacek Bogusławski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który podkreślał znaczenie samorządu gospodarczego w nowej rzeczywistości, w której przychodzi się mierzyć ze skutkami pandemii oraz zmian klimatycznych. PRzewodniczący WR30 w kadencji 2018-2021, pan Wojciech Kruk przedstawił notatkę z prac Rady w minionej kadencji. Członkowie WR30 dokonali wyboru prezydium w kadencji 2021-2024, którego skład kształtuje się następująco: 

Przewodniczący WR30: 

Pan Wojciech KRUK, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,

Wiceprzewodniczący WR30:

Pan Grzegorz MARCINIAK, Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski,
Pani Zuzanna SZCZUDLIK, Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,

Członkowie Prezydium WR30:

Pan Damian BRZÓSKA, Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej,
Pan Leszek KASZUBA, Wiceprezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie,
Pan Zenon KIERCZŃSKI, Prezes Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
Pan Andrzej ŁYKO, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Więcej informacji o WR30 dostępne na stronie www Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: http://iw.org.pl/posiedzenie-inauguracyjne-wielkopolskiej-rady-trzydziestu-kadencji-2021-2024/ 

 

 
Zainaugurowano kolejną kadencję Wielkopolskiej Rady 30